Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 24/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
08
368
823
443
0386
8467
7574
1579
7138
tructiep
tructiep
tructiep
67243
04747
39583
01140
08154
Đầu Đuôi
0 8 9 9
1 1 3
2 3
3 4 8
4 0 0 3 3 7
5 4
6 2 6 7 8 8
7 4 8 9
8 3 6 6 6
9 1
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 23/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
01
724
174
453
0160
3605
3596
2870
5392
tructiep
tructiep
tructiep
69170
12911
75772
63302
79436
Đầu Đuôi
0 0 1 2 5 8
1 1
2 1 4 6
3 6
4 6 8 9
5 3 3 6
6 0 7 8
7 0 0 2 4 6
8  
9 2 5 6
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 22/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
37
495
283
089
5119
1992
5460
0527
7755
tructiep
tructiep
tructiep
11078
35566
67639
14235
76777
Đầu Đuôi
0 1
1 0 7 9 9
2 7 7
3 1 5 7 9
4 3
5 1 5
6 0 5 6 6
7 5 7 8
8 3 5 9
9 2 5 6
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 21/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
05
380
518
321
5136
7785
6343
5951
3385
tructiep
tructiep
tructiep
57514
55801
28539
04642
44823
Đầu Đuôi
0 1 3 4 5
1 4 6 8
2 1 3 6
3 6 9 9
4 0 2 3 3
5 1 5
6 6 7
7  
8 0 5 5 5
9 4 4
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 20/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
71
818
799
831
0799
9164
3207
6899
0093
tructiep
tructiep
tructiep
84226
05736
03694
51429
50221
Đầu Đuôi
0 4 7 8 8
1 0 8
2 1 6 7 9
3 1 6
4 0 6
5 6
6 4 5
7 1 6
8  
9 2 2 3 4 4 9 9 9
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 19/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
95
927
362
456
7124
2546
5002
0826
2950
tructiep
tructiep
tructiep
18739
41960
76774
45485
62198
Đầu Đuôi
0 2 4 8 8
1  
2 2 4 6 7
3 4 9 9
4 2 6
5 0 3 6
6 0 1 2
7 2 4 7
8 4 5
9 4 5 8
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 18/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
05
781
007
337
6188
2580
6226
0074
0880
tructiep
tructiep
tructiep
25494
16326
09941
36603
14894
Đầu Đuôi
0 0 3 4 5 7 7
1 6
2 2 3 3 6 6
3 5 7
4 1 2 6
5  
6 4
7 0 4
8 0 0 1 7 8
9 4 4
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 17/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
65
084
250
098
1049
5992
5247
0426
6302
tructiep
tructiep
tructiep
74363
31000
85254
82995
55890
Đầu Đuôi
0 0 2
1 1
2 3 5 6 9
3 4
4 2 7 8 9
5 0 4
6 3 5 8
7 1 2 2 6
8 4
9 0 2 5 5 8
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 16/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
90
847
449
541
6817
6222
2420
3750
8550
tructiep
tructiep
tructiep
43187
69772
56928
90716
48715
Đầu Đuôi
0  
1 4 5 6 7
2 0 1 2 8 9
3  
4 1 5 7 7 9
5 0 0 6
6 5
7 2 5 7
8 0 4 6 7 9
9 0
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 15/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
47
296
672
723
3383
6606
8058
1050
3792
tructiep
tructiep
tructiep
37527
77157
63025
95705
87354
Đầu Đuôi
0 4 5 6
1 8
2 1 1 3 4 5 7
3  
4 7
5 0 4 7 8
6 6 9
7 1 2 7 8
8 1 3 8
9 2 5 6
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 14/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
92
851
525
505
7903
6240
7984
0724
3955
tructiep
tructiep
tructiep
24053
74602
25649
70165
66581
Đầu Đuôi
0 0 2 3 3 5 8
1 0 3 4
2 4 5
3  
4 0 9
5 1 3 4 5 5
6 5 5 7
7 4
8 1 4
9 2 3 9
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 13/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
66
291
438
718
9117
7684
5001
9636
8397
tructiep
tructiep
tructiep
59555
55905
39452
55643
21776
Đầu Đuôi
0 1 3 5
1 0 3 7 8
2 9
3 1 6 8 9
4 3
5 2 5
6 6 7 8
7 0 6 8
8 4 5 6
9 1 7 7
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 12/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
32
668
676
301
0828
9860
0467
9764
1555
tructiep
tructiep
tructiep
99851
03123
19965
93409
55448
Đầu Đuôi
0 1 4 9
1  
2 1 3 8
3 2 9
4 0 8
5 1 5 9
6 0 4 5 7 7 7 8 8
7 1 5 6
8 0 2 9
9  
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 11/09/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
77
487
249
588
7617
2349
1167
2271
6497
tructiep
tructiep
tructiep
48714
13415
01749
20446
99951
Đầu Đuôi
0 9
1 4 5 7 8
2 3
3 3 9
4 6 7 8 9 9 9 9
5 1
6 2 3 7
7 1 5 7
8 7 8
9 3 7 9
to top