Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 28/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
63
719
640
292
2517
8907
9773
4469
8369
tructiep
tructiep
tructiep
75688
25120
52292
86313
57318
Đầu Đuôi
0 7 7
1 3 4 7 8 9 9
2 0 3
3 0 9
4 0 1
5 3 3 7 9
6 2 3 9 9
7 3 6
8 8
9 2 2
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 27/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
13
657
278
665
9378
3800
1820
6576
3971
tructiep
tructiep
tructiep
59259
29533
89775
67112
29667
Đầu Đuôi
0 0 4 7 9
1 2 3 3
2 0 2
3 1 3
4 1 6
5 2 4 7 9
6 5 7
7 1 1 5 6 8 8
8 4
9 2
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 26/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
57
296
454
735
4921
3427
2316
6061
2559
tructiep
tructiep
tructiep
87740
81446
58093
95585
41717
Đầu Đuôi
0  
1 3 6 7 9
2 0 1 7
3 0 5
4 0 6 7
5 0 0 4 7 9
6 1 3
7 7
8 3 5
9 3 3 3 3 6
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 25/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
77
348
804
059
2079
7123
3738
4897
4969
tructiep
tructiep
tructiep
41443
41075
03599
07545
87109
Đầu Đuôi
0 1 4 9
1 3 4
2 3 4
3 8 9
4 3 5 7 8 8
5 6 9 9
6 4 6 9
7 5 7 7 9
8  
9 1 7 9
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 24/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
30
785
619
594
2738
2857
7477
7015
3584
tructiep
tructiep
tructiep
31319
32255
87719
58758
97218
Đầu Đuôi
0 1 1
1 5 5 8 9 9 9
2 6
3 0 7 8
4 1 9
5 5 6 7 8
6 8
7 6 7
8 4 5 5 7
9 3 4
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 23/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
17
025
779
153
1192
2922
8295
5736
1480
tructiep
tructiep
tructiep
79055
83498
79526
64806
29213
Đầu Đuôi
0 6 8
1 3 7 9
2 2 5 6 9
3 6
4 0 2 8
5 1 3 4 5
6 6
7 7 9
8 0 1
9 2 2 5 8 9
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 22/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
57
571
895
203
5841
9311
5583
1959
1099
tructiep
tructiep
tructiep
77448
92351
88253
49158
24547
Đầu Đuôi
0 1 3 4
1 1 1 5 9
2 2 9
3 1
4 1 7 7 8
5 1 3 6 7 8 9
6  
7 1 2 4 7
8 3
9 5 9
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 21/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
53
559
193
047
4238
3330
1999
6180
1527
tructiep
tructiep
tructiep
09500
00837
08364
20830
85198
Đầu Đuôi
0 0 9
1 2 3
2 7 7
3 0 0 1 3 7 8
4 4 7
5 3 8 9
6 4 4
7 4
8 0 0 9
9 1 3 8 9
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 20/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
22
218
446
574
8299
1579
8236
1126
0906
tructiep
tructiep
tructiep
90373
98148
93148
29924
78195
Đầu Đuôi
0 6 9
1 2 8 9
2 2 3 4 5 6 8
3 6 8
4 6 8 8
5 8
6 0
7 3 4 4 6 7 8 9
8  
9 5 9
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 19/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
04
045
986
854
4814
4653
0404
1264
3776
tructiep
tructiep
tructiep
64466
55492
98236
89976
49968
Đầu Đuôi
0 4 4 6 7
1 0 1 4
2 3 5
3 6
4 5 5
5 0 3 4
6 4 6 8
7 1 6 6 6
8 1 6 6 9
9 2
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 18/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
28
413
766
550
9972
4650
8057
0190
9775
tructiep
tructiep
tructiep
33957
38478
38074
92364
69049
Đầu Đuôi
0 2
1 3 7
2 6 8
3 0 2
4 3 9
5 0 0 3 7 7 7
6 0 4 6
7 2 4 5 7 8
8 6
9 0 5 9
 • SXTD - Kết Quả Sổ Xố Miền Bắc

icon

XSTD ngày 17/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
56
849
632
541
4858
9732
0906
5734
5995
tructiep
tructiep
tructiep
59976
69948
45698
76496
58553
Đầu Đuôi
0 2 2 6
1 1 5 9
2 1
3 2 2 4
4 1 6 8 8 9
5 3 6 8
6 0 0 6 8
7 6
8  
9 0 5 6 8
 • XSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Hôm Nay

icon

XSTD ngày 16/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
87
553
568
678
8056
2721
9310
9589
6644
tructiep
tructiep
tructiep
68037
86767
26845
95077
17713
Đầu Đuôi
0  
1 0 1 1 3
2 1
3 4 7 8
4 4 5 6 9
5 1 3 6 7
6 0 4 7 8
7 7 8
8 7 8 9 9
9 2
 • KQXSTD - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc

icon

XSTD ngày 15/05/2022

G.8
G.7
G.6
G.5
G.4
G.3
G.2
G.1
DB
tructiep
10
284
673
985
3554
3113
6305
4666
1625
tructiep
tructiep
tructiep
92663
63665
59642
13716
93649
Đầu Đuôi
0 5 8
1 0 2 3 6
2 5 5 9
3 2
4 2 3 9 9
5 2 4 6
6 3 5 6
7 3 6
8 4 5
9 1 4 4
to top