• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
67,293,412,500đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,166,658,450đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/01/2023
09
22
23
29
38
47
33
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
17
1021
19927
Giá trị giải (đồng)
69,843,950,850
4,450,051,600
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/01/2023
08
15
18
20
33
41
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
727
16315
Giá trị giải (đồng)
67,293,412,500
4,166,658,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/01/2023
03
21
32
33
38
52
30
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
791
16980
Giá trị giải (đồng)
62,304,180,150
3,612,299,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/01/2023
01
09
20
36
44
50
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
866
18669
Giá trị giải (đồng)
59,818,408,950
3,336,102,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/01/2023
05
17
24
30
43
53
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
22
807
16275
Giá trị giải (đồng)
56,793,486,450
4,023,574,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/01/2023
05
14
37
45
47
55
25
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
640
14449
Giá trị giải (đồng)
54,479,037,450
3,766,413,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/01/2023
05
12
14
19
46
51
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
733
16298
Giá trị giải (đồng)
51,992,583,600
3,490,141,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/01/2023
03
04
09
15
33
54
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
697
14990
Giá trị giải (đồng)
49,544,227,650
3,218,101,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/01/2023
05
12
34
37
47
49
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
625
13368
Giá trị giải (đồng)
47,581,312,800
3,487,777,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/01/2023
09
13
24
43
47
48
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
720
15390
Giá trị giải (đồng)
45,442,629,750
3,250,145,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 31/12/2022
10
15
36
42
45
52
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
678
15098
Giá trị giải (đồng)
43,191,318,000
4,215,920,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/12/2022
06
08
33
37
38
51
48
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
717
14341
Giá trị giải (đồng)
40,919,760,750
3,963,524,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/12/2022
11
12
13
14
23
55
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
692
15663
Giá trị giải (đồng)
38,626,793,850
3,708,750,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/12/2022
05
19
22
23
30
44
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
771
14867
Giá trị giải (đồng)
36,098,421,150
3,427,820,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/12/2022
14
26
35
43
45
48
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
6
557
11691
Giá trị giải (đồng)
34,469,658,750
3,246,846,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/12/2022
02
06
09
20
31
35
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
744
15627
Giá trị giải (đồng)
32,248,036,650
5,524,310,950
40,000,000
500,000
50,000
to top