• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,241,100,750đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,804,566,750đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/10/2022
05
11
12
22
43
45
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
743
14479
Giá trị giải (đồng)
31,658,106,000
3,988,800,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 01/10/2022
14
15
16
22
23
29
20
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
10
559
12319
Giá trị giải (đồng)
37,241,100,750
3,804,566,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 29/09/2022
15
32
33
37
42
54
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
504
10993
Giá trị giải (đồng)
35,206,530,150
3,578,503,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 27/09/2022
11
13
23
27
37
43
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
784
14439
Giá trị giải (đồng)
33,257,062,650
3,361,895,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 24/09/2022
01
04
05
17
42
47
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
5
379
9757
Giá trị giải (đồng)
31,902,787,650
3,211,420,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 22/09/2022
12
14
19
29
44
47
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
2
20
1218
25672
Giá trị giải (đồng)
98,674,641,750
2,696,400,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 20/09/2022
08
27
32
43
53
54
45
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1102
23530
Giá trị giải (đồng)
91,614,070,200
4,608,292,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 17/09/2022
05
08
19
34
40
49
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
1064
22581
Giá trị giải (đồng)
87,421,889,100
4,142,495,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 15/09/2022
03
08
19
30
41
52
09
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
1022
21739
Giá trị giải (đồng)
83,847,890,100
3,745,384,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 13/09/2022
09
10
21
40
41
48
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
995
22559
Giá trị giải (đồng)
80,468,982,300
3,369,949,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/09/2022
02
08
15
19
35
38
14
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
35
1706
27185
Giá trị giải (đồng)
77,139,433,650
3,202,611,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/09/2022
09
13
23
32
36
52
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1016
21348
Giá trị giải (đồng)
75,315,934,650
5,532,384,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/09/2022
01
05
27
43
52
54
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
850
19240
Giá trị giải (đồng)
72,622,537,050
5,233,117,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/09/2022
11
22
31
33
40
46
41
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
1013
20522
Giá trị giải (đồng)
68,862,978,750
4,815,389,250
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/09/2022
04
14
18
39
50
53
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
907
17958
Giá trị giải (đồng)
66,183,821,850
4,517,705,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/08/2022
02
13
19
29
30
32
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
776
19671
Giá trị giải (đồng)
63,748,396,650
4,247,102,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/08/2022
01
05
07
10
25
48
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
13
980
19178
Giá trị giải (đồng)
60,479,670,450
3,883,910,550
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/08/2022
19
30
35
40
49
53
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
676
14408
Giá trị giải (đồng)
57,912,621,600
3,598,682,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/08/2022
13
21
31
41
44
45
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
739
15517
Giá trị giải (đồng)
55,279,408,350
3,306,103,650
40,000,000
500,000
50,000
to top