• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,641,850,900đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,633,637,950đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/07/2024
20
31
34
36
47
52
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
1389
29054
Giá trị giải (đồng)
143,092,525,800
4,794,824,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/07/2024
02
12
13
33
44
52
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
31
1455
30846
Giá trị giải (đồng)
132,641,850,900
3,633,637,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/07/2024
01
02
11
21
22
23
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
55
1686
31945
Giá trị giải (đồng)
126,939,109,350
4,518,167,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/07/2024
06
08
09
28
33
53
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1735
35548
Giá trị giải (đồng)
119,737,487,100
3,717,986,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/07/2024
08
10
12
22
25
55
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
33
1607
32178
Giá trị giải (đồng)
113,275,605,450
1,767,804,975
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/07/2024
10
19
20
29
34
41
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
21
1287
27533
Giá trị giải (đồng)
108,455,115,900
3,556,097,400
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/07/2024
07
08
50
52
53
54
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
20
1361
25227
Giá trị giải (đồng)
103,450,239,300
6,940,249,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/06/2024
11
15
32
34
46
48
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1055
22771
Giá trị giải (đồng)
94,939,428,000
5,994,603,600
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 27/06/2024
07
21
22
41
43
46
32
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1017
21877
Giá trị giải (đồng)
87,506,345,100
5,168,705,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 25/06/2024
01
05
09
13
18
27
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1434
27369
Giá trị giải (đồng)
80,672,952,450
4,409,439,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 22/06/2024
17
25
31
35
41
42
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
29
1120
21119
Giá trị giải (đồng)
76,722,113,100
3,970,457,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 20/06/2024
01
10
29
34
43
55
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
956
19508
Giá trị giải (đồng)
74,105,630,400
3,679,737,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 18/06/2024
20
23
27
36
38
44
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
21
1184
22913
Giá trị giải (đồng)
70,914,719,100
3,325,191,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 15/06/2024
05
10
14
20
26
51
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
13
927
20160
Giá trị giải (đồng)
67,987,995,600
3,966,842,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 13/06/2024
08
39
45
47
49
51
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
789
16402
Giá trị giải (đồng)
64,999,817,400
3,634,822,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 11/06/2024
13
16
21
30
32
39
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
887
18295
Giá trị giải (đồng)
62,127,460,650
3,315,671,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 08/06/2024
13
16
32
33
35
43
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
12
914
17872
Giá trị giải (đồng)
59,286,413,550
3,583,225,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 06/06/2024
18
26
38
39
47
51
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
772
17171
Giá trị giải (đồng)
56,657,129,250
3,291,082,400
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 04/06/2024
01
02
07
10
13
19
24
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
18
1221
21813
Giá trị giải (đồng)
54,037,387,650
3,553,778,750
40,000,000
500,000
50,000
to top