• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
60,427,002,000đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,354,376,300đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 28/05/2022
33
36
38
42
43
46
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
0
0
0
Giá trị giải (đồng)
0
0
0
0
0
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 26/05/2022
04
30
32
39
41
53
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
7
599
13789
Giá trị giải (đồng)
60,427,002,000
4,354,376,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 24/05/2022
18
31
32
46
50
52
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
622
14714
Giá trị giải (đồng)
57,772,834,500
4,059,468,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 21/05/2022
19
32
38
40
45
48
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
732
13751
Giá trị giải (đồng)
55,087,218,300
3,761,067,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 19/05/2022
03
06
31
40
47
54
08
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
623
12909
Giá trị giải (đồng)
52,849,603,650
3,512,443,150
4,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 17/05/2022
11
17
25
29
45
48
53
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
805
16641
Giá trị giải (đồng)
50,454,523,200
3,246,323,100
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 14/05/2022
02
28
30
43
44
55
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
6
524
12180
Giá trị giải (đồng)
48,237,615,300
2,323,615,375
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 12/05/2022
09
18
24
43
44
50
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
600
13433
Giá trị giải (đồng)
45,524,219,700
4,345,742,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 10/05/2022
12
18
41
43
47
51
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
518
12730
Giá trị giải (đồng)
43,368,051,000
4,106,168,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 07/05/2022
15
32
33
36
43
46
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
450
11186
Giá trị giải (đồng)
40,960,429,950
3,838,654,600
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 05/05/2022
27
29
33
39
47
53
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
488
11191
Giá trị giải (đồng)
38,990,566,200
3,619,780,850
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 03/05/2022
01
22
38
48
49
53
42
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
8
492
10482
Giá trị giải (đồng)
37,087,734,000
3,408,355,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/04/2022
11
23
51
52
53
54
27
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
482
8632
Giá trị giải (đồng)
35,131,524,600
3,190,998,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/04/2022
08
24
25
32
37
44
03
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
7
511
10138
Giá trị giải (đồng)
33,412,538,550
3,162,155,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/04/2022
14
22
24
25
43
49
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
5
409
10232
Giá trị giải (đồng)
31,953,142,200
5,726,646,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/04/2022
03
27
36
41
49
55
18
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
21
951
20234
Giá trị giải (đồng)
92,575,628,850
5,509,630,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/04/2022
21
24
27
34
38
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
10
938
20112
Giá trị giải (đồng)
87,502,919,250
4,945,995,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/04/2022
02
07
13
28
29
34
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1089
22844
Giá trị giải (đồng)
84,160,173,900
4,574,579,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/04/2022
04
08
39
41
53
55
52
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
18
890
18846
Giá trị giải (đồng)
80,758,885,350
4,196,658,850
40,000,000
500,000
50,000
to top