• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
157,093,357,425đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,288,150,825đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/04/2024
29
36
37
38
40
42
46
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
9
787
16665
Giá trị giải (đồng)
33,007,128,150
3,334,125,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/04/2024
03
06
15
25
33
43
55
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
2
2
103
4108
72534
Giá trị giải (đồng)
157,093,357,425
2,288,150,825
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/04/2024
04
12
27
44
46
51
22
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
41
3112
69136
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
25,409,725,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/04/2024
09
13
20
30
39
54
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
47
3272
73555
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
67,784,892,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/04/2024
03
08
12
25
47
48
15
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
32
3348
67843
Giá trị giải (đồng)
337,543,447,350
7,171,494,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/04/2024
01
12
18
20
51
52
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
43
3182
66871
Giá trị giải (đồng)
317,948,300,400
4,994,255,600
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 30/03/2024
14
17
27
38
54
55
23
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
3
2901
62094
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
10,983,938,000
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 28/03/2024
01
07
18
26
38
49
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
71
3289
61928
Giá trị giải (đồng)
300,000,000,000
7,915,123,550
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 26/03/2024
01
08
13
16
38
44
47
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
42
2734
63321
Giá trị giải (đồng)
297,045,137,100
4,773,402,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 23/03/2024
03
10
13
30
40
52
04
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
104
2880
55887
Giá trị giải (đồng)
281,084,510,550
4,202,342,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 21/03/2024
12
13
41
48
49
53
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
36
2194
46911
Giá trị giải (đồng)
270,263,424,450
4,398,445,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 19/03/2024
06
25
39
45
46
55
26
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
37
2240
49299
Giá trị giải (đồng)
257,677,415,400
4,532,598,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 16/03/2024
08
36
42
43
44
55
54
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
19
1973
46293
Giá trị giải (đồng)
243,884,025,300
10,424,918,300
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 14/03/2024
21
25
26
29
41
51
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
26
1938
43585
Giá trị giải (đồng)
228,468,952,650
8,712,132,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 12/03/2024
11
14
18
20
22
43
16
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
34
2559
51357
Giá trị giải (đồng)
213,559,310,100
7,055,505,500
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 09/03/2024
11
13
22
36
46
49
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
1743
38373
Giá trị giải (đồng)
199,484,306,400
5,491,616,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 07/03/2024
13
20
33
47
53
54
19
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
23
1647
36841
Giá trị giải (đồng)
186,792,773,700
4,081,445,900
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 05/03/2024
12
19
21
23
28
54
31
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
27
2012
43558
Giá trị giải (đồng)
177,059,760,600
7,622,995,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 02/03/2024
01
19
21
31
50
55
37
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
1622
31683
Giá trị giải (đồng)
164,593,876,350
6,237,897,400
40,000,000
500,000
50,000
to top