• Cập nhật kết quả Xổ Số Power 6/55 mới nhất hôm nay

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,491,951,050đ
Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,787,484,700đ
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 10/06/2023
03
36
38
43
51
53
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
582
13574
Giá trị giải (đồng)
50,491,951,050
4,787,484,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 08/06/2023
03
36
38
43
51
53
02
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
11
582
13574
Giá trị giải (đồng)
50,491,951,050
4,787,484,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 06/06/2023
01
14
23
27
44
50
43
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
628
14040
Giá trị giải (đồng)
48,285,119,100
4,542,281,150
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 03/06/2023
23
28
29
36
38
41
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
9
538
12190
Giá trị giải (đồng)
45,597,828,900
4,243,693,350
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 01/06/2023
03
18
40
41
46
47
36
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
2
379
9437
Giá trị giải (đồng)
43,522,243,950
4,013,072,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 30/05/2023
01
14
24
28
40
46
34
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
498
10897
Giá trị giải (đồng)
41,223,910,350
3,757,702,400
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 27/05/2023
04
06
08
18
39
43
28
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
15
679
12314
Giá trị giải (đồng)
38,990,916,300
3,509,591,950
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 25/05/2023
15
16
19
31
33
46
07
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
483
9329
Giá trị giải (đồng)
37,840,372,050
3,381,753,700
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 23/05/2023
26
27
35
36
47
54
40
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
3
435
9593
Giá trị giải (đồng)
36,233,149,800
3,203,173,450
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 20/05/2023
01
14
21
36
48
53
44
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
11
384
7958
Giá trị giải (đồng)
34,404,588,750
4,661,644,750
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 18/05/2023
13
14
21
23
30
41
49
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
12
491
9032
Giá trị giải (đồng)
32,942,141,850
4,499,150,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 16/05/2023
19
24
30
34
40
44
51
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
4
522
10023
Giá trị giải (đồng)
31,705,358,250
4,361,730,250
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 13/05/2023
22
24
35
43
45
54
50
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
1
0
17
848
17848
Giá trị giải (đồng)
76,361,538,900
4,172,246,000
400,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 11/05/2023
01
03
19
33
34
51
17
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
17
739
17299
Giá trị giải (đồng)
73,659,305,100
3,871,997,800
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 09/05/2023
07
09
13
22
44
47
39
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
19
918
20734
Giá trị giải (đồng)
70,842,375,750
3,559,005,650
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 06/05/2023
01
11
22
28
34
42
10
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
22
794
17826
Giá trị giải (đồng)
68,127,043,350
3,257,302,050
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 5, Ngày 04/05/2023
13
30
32
35
45
52
29
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
2
4
656
15422
Giá trị giải (đồng)
65,811,324,900
1,774,701,200
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 3, Ngày 02/05/2023
04
11
18
25
33
45
21
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
0
16
994
17489
Giá trị giải (đồng)
62,962,637,700
3,232,881,600
40,000,000
500,000
50,000
Kỳ quay thưởng: Thứ 7, Ngày 29/04/2023
02
09
12
24
41
53
35
Giải thưởng
Jackpot 1
Jackpot 2
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Trùng khớp
O O O O O O
O O O O O | O
O O O O O
O O O O
O O O
Số lượng giải
0
1
6
805
15787
Giá trị giải (đồng)
60,866,703,300
3,261,376,150
40,000,000
500,000
50,000
to top