Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chi tiết, chuẩn xác nhất

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 8 8 0
1 5 5 1 01/10/2022
2 7 7 1 29/09/2022
3 8 8 0
4 8 8 0
5 0 3 3 06/10/2022
6 3 3 2 03/10/2022
7 8 8 0
8 1 6 1 05/10/2022
9 8 8 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 0 7 1 06/10/2022
1 6 6 1 30/09/2022
2 8 8 0
3 1 6 1 05/10/2022
4 8 8 0
5 8 8 0
6 8 8 0
7 8 8 0
8 4 4 1 02/10/2022
9 2 2 4 04/10/2022
to top