Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chi tiết, chuẩn xác nhất

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 6 6 0
1 2 3 1 28/01/2023
2 6 6 0
3 6 6 0
4 6 6 0
5 3 3 1 27/01/2023
6 4 4 1 26/01/2023
7 0 3 3 30/01/2023
8 6 6 0
9 6 6 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 6 6 0
1 5 5 1 25/01/2023
2 6 6 0
3 6 6 0
4 4 4 1 26/01/2023
5 6 6 0
6 6 6 0
7 6 6 0
8 6 6 0
9 0 2 4 30/01/2023
to top