Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chi tiết, chuẩn xác nhất

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 6 6 1 04/06/2023
1 7 7 0
2 7 7 0
3 0 4 2 10/06/2023
4 7 7 0
5 3 3 1 07/06/2023
6 7 7 0
7 4 4 1 06/06/2023
8 1 3 2 09/06/2023
9 7 7 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 5 5 1 05/06/2023
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 7 7 0
6 0 6 1 10/06/2023
7 2 3 2 08/06/2023
8 1 4 2 09/06/2023
9 4 4 1 06/06/2023
to top