Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chi tiết, chuẩn xác nhất

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 2 2 2 28/11/2023
2 0 6 1 30/11/2023
3 7 7 0
4 1 5 1 29/11/2023
5 3 3 2 27/11/2023
6 7 7 0
7 4 4 1 26/11/2023
8 7 7 0
9 7 7 0

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 7 7 0
1 1 5 1 29/11/2023
2 6 6 1 24/11/2023
3 2 2 2 28/11/2023
4 7 7 0
5 7 7 0
6 0 4 2 30/11/2023
7 3 3 1 27/11/2023
8 7 7 0
9 7 7 0
to top