Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt chi tiết, chuẩn xác nhất

  • Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Biên độ

 Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 4 4 1 21/05/2024
1 7 7 0
2 7 7 0
3 7 7 0
4 0 6 1 25/05/2024
5 7 7 0
6 5 5 1 20/05/2024
7 6 6 1 19/05/2024
8 2 4 1 23/05/2024
9 1 3 2 24/05/2024

 Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày chưa về Gan cực đại Số lần xuất hiện Ngày về gần nhất
0 4 4 1 21/05/2024
1 7 7 0
2 2 4 1 23/05/2024
3 0 6 1 25/05/2024
4 7 7 0
5 7 7 0
6 5 5 1 20/05/2024
7 3 3 1 22/05/2024
8 1 4 2 24/05/2024
9 7 7 0
to top