Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
            03257
56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243
08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
42932 10956 62495 10240 38267 72794 69618
91089 48877 73732 28285 13113 68586 91138
63261 95539 76553 54998 14609 70964 45819
36910 87441 61661 77375 20347 61579 68274
75346 08524 47666 87444 28174 33389 13300
69876 91267 67384 85852 39100 17670 48331 34864 58294 39903
75801 57406 99937 82488 16053 57333
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
41 16 lần 56 15 lần
90 15 lần 35 14 lần
20 14 lần 31 14 lần
18 14 lần 11 14 lần
42 13 lần 51 13 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
30 2 lần 85 2 lần
55 3 lần 72 3 lần
29 4 lần 01 4 lần
71 5 lần 13 5 lần
48 5 lần 46 5 lần
to top