Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc hôm nay

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
  30529 47779 75996 36819 67896 67857
65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028
13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705
49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363 45282 62857 91869 52371 34164 72859 87219 76479
16179
  • Thống kê xổ số Miền Bắc trong

 10 Cặp số vé nhiều nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
35 16 lần 79 16 lần
82 15 lần 34 14 lần
42 14 lần 91 14 lần
57 13 lần 16 12 lần
38 12 lần 40 12 lần

 10 Cặp số vé ít nhất

Cặp số Lần xuất hiện Cặp số Lần xuất hiện
90 3 lần 71 3 lần
33 3 lần 39 4 lần
19 4 lần 76 4 lần
72 4 lần 28 4 lần
99 5 lần 24 5 lần
to top